Preciosa ofron facilitete të shumta për sa i përketë pjesës së pagesës për produktin. Ofrohen 3 mënyra për pagesën për produktin e marrë:

  • Pagesa Cash pasi tërhiqni produktin nga posta/korrieri
  • Pagesë me PayPal nëpërmjet websitit www.preciosa.al
  • Pagesë me kartë nëpërmjet websitit www.preciosa.al

Sistemet tona të pagesave janë të sigurta dhe garantojnë sigurinë dhe privatësinë tuaj.

Main Menu